Regulamin sklepu

 

 

I. Postanowienia ogólne

 
1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://frolov.pl/, zwany dalej 
 „Sklepem Internetowym ” jest P.P.H.U. „VACPACK” s.c. Bożena Grobelna, Grzegorz Grobelny, ul. Moniuszki 7/43,
 67-200 Głogów, NIP 693-00-16-702, REGON 390501062, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.
 
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@frolov.pl
lub pod nr. tel.: 660 975 340; 534 021 292
 
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu
zarządzającego. 

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych

6. Właściciel www.frolov.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ 

i udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.

 
 
 
II. Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
 
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.frolov.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących 
 się w jego ofercie.
 
2. Właściciel – wspólnicy P.P.H.U. „VACPACK” s.c. Bożena Grobelna, Grzegorz Grobelny, ul. Moniuszki 7/43,
67-200 Głogów, NIP 693-00-16-702, REGON 390501062.
 
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 
4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji 
składanych przez Klienta zamówień.

5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca
czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 
8. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

 

 

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.
 
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych 
danych personalnych, Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym 
stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje 
o stosowaniu plików cookies Przeglądarki domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na 
urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na 
funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce prywatności i wykorzystywania 
plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.frolov.pl stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
 
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies znajduje się TUTAJ 

 

IV. Rejestracja i Logowanie

 
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail, hasło oraz 
szczegółowe dane osobowe, za pomocą formularza.
 
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. 
Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu 
e-mail oraz nowego hasła.
 
3. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 
4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 
5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 
6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 
7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 
8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
 
 • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
 • zamówienia Produktu,
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • sprawdzenia swojego zamówienia;


Całkowitego usunięcia konta może dokonać administrator Sklepu na pisemny wniosek Klienta.

 
9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z danymi do logowania 
oraz linkiem do strony interenetowej Sklepu. Aktywacja konta Klienta następuje w sposób automatyczny, 
co daje możliwość natychmiastowego logowania Klienta do systemu.
 
10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody 
osoby uprawnionej.

 

 

V. Realizacja zamówień

 
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia 
o każdej porze.
 
2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie
stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 
3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy 
sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona 
w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 
4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie i przyjęcie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, 
którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę 
zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt 
dostawy.
Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 
5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, 
Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail 
ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu 
skorygowaną treść proponowanej umowy.
 
6. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli 
producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 
7. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych.
 
8. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 
 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
 • wybór formy dostawy i płatności;
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamawiam”;
 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni 

roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. 


Potwierdzenie zamówienia wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
 
9. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 
10. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
 
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@frolov.pl;
 • telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 660 975 340

 

Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 10., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.

 
11. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 10., powinien podać:
 
 • nazwę i ilość produktów;
 • imię i nazwisko zamawiającego;
 • adres e-mail zamawiającego.
 • dokładny adres dostawy;
 • numer telefonu kontaktowego;
 
12. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 
13. Potwierdzenie takiego zamówienia przesyłane na podany przez Klienta adres e-mail i zawiera:
 
 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
 • opis produktu;
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
 • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. 

dostawy np.: ciężaru bądź lokalizacji;

 • sposób płatności;
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
 • informację o prawie do rękojmi;
 • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 

 

VI. Forma płatności

 
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
 
 • zapłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU;
 • przelewem tradycyjnym;
 • gotówką za pobraniem;
 
2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

 

 

VII. Ceny

 
1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie 
dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. 
Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych 
dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. 
Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed 
złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) 
udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest 
w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

 

VIII. Dostawa

 
1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej
 
 • Paczka priorytetowa
 
2. Termin dostawy to 14 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie 
przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia 
sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
 
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni odpracy dostawy
 nie są realizowane.
 
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, 
 w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane 
 przez Sklep.
 
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać 
 protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania
z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 
6. Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

 

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 
Niniejszy rozdział dotyczy
Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
 
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać
oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma  P.P.H.U. „VACPACK” s.c. Bożena Grobelna, Grzegorz
Grobelny, ul. Moniuszki 7/43, 67-200 Głogów, adres email: sklep@frolov.pl 
 
2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany 
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony 
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma P.P.H.U. „VACPACK” s.c. Bożena 
Grobelna, Grzegorz Grobelny, ul. Moniuszki 7/43, 67-200 Głogów.
 
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi 
Konsument chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia 
od umowy.
 
5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. 
Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie towaru przed jego upływem.
 
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu w zakładce " Prawa konsumenta"
oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 

• świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

 

X. Prawo Konsumenta do rękojmi

 
1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru
z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia 
produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być 
przekazana m.in.
 
 • listownie na adres: P.P.H.U. „VACPACK” s.c. Bożena Grobelna, Grzegorz Grobelny, ul. Moniuszki 7/43, 
67-200 Głogów 

 • elektronicznie na adres: sklep@frolov.pl
 • telefonicznie, nr tel.: 660 975 340 
 
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być 
określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej 
przez Klienta.
 
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, 
reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu 
zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny
lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości
dokonanej transakcji. 

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, 
adres korespondencji.
 
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 
9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie Sklepu z zakładce" Prawa konsumenta" 

 

 

XI. Zasady przetwarzania danych
osobowych kupujących

 
1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały 
w „Polityce prywatności”

 

 

XII. Pozostałe

 
1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.frolov.pl 
 
2. Klient ma możliwość odczytu treści regulaminu oraz dokonania wydruku dokumentu.
 
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów
poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany
przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków 
przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu 
przed dniem wejścia w życie zmian.
 
5. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży
mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub sąd powszechny według właściwości ogólnej. Więcej informacji 
znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/ 
 
6. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży 
będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy przy Sądzie Arbitrażowym Izb i Organizacji Gospodarczych 
Wielkopolski.
 
7. Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 
 
Nasz Sklep wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Plików Cookies Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w Sklepie.

Design and Development by morninglime.com